สุขภาพ ผิวหนัง

6 สัญญาณอันตรายของมะเร็งผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เตือน 6 สัญญาณอันตราย มะเร็งผิวหนัง เพื่อให้ประชาชนหมั่นสังเกตและตระหนักถึงสัญญาณเสี่ยงที่อาจเป็นมะเร็ง เน้นพบไว รักษาได้ ปลอดภัยแน่นอน

Read More